REVÍZNE PRÁCE

Vykonávame revíziu elektroinštalačných prác na základe príslušných noriem STN.

Zabezpečujeme:

  • kontrolu technickej dokumentácie
  • obhliadku objektu
  • skúšanie a meranie prvkov elektroinštalácie
  • vypracovanie revíznej správy.