Montáž dizajnového svietidla vo farnosti Kalvária-Bratislava