Elektroinštalácie

Zabezpečujeme elektroinštalačné práce podľa aktuálne platných noriem s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť.

Realizujeme:

  • poradenstvo a návrhy v oblasti elektroinštalácii
  • rozvádzače nízkeho napätia
  • výmena elektrických rozvodov v bytových domoch
  • elektroinštalácie rodinných domov, priemyselných a polyfunkčných budov
  • káblové rozvody
  • káblové trasy
  • verejné osvetlenia
  • vonkajšie areálové osvetlenie
  • a iné.

Galéria realizovaných elektroinštalačných služieb: